Problemer med Sverdkamp?

Det største problemet man opplever, når man forsøker å forstå middelaldersverdkamp, er ikke at man er uvitende, men at så mye av det man ‘vet’, er feil. Dette er merkverdig, siden sverdkamp er et populært tema, som til stadighet dukker opp i pop-kultur. Bedriften skildres både i bøker, så vel som i film, men det fleste uttrykk, roter til i stedet for å oppklare rundt historisk sverdkamp.

Problems with sword fightingNoe av grunnen til dette, er at hovedmålsetningen med sverdkampen, ikke lenger er til stede. Få folk har derfor realistiske erfaringer med sverdkamp, eler forfølger virket, med den originale hensikten. Derfor blir mye av det som gjøres direkte feil, fra et historisk perspektiv.

Ett stort problem, er selvfølgelig fremstillingen i film. Tenker vi oss om, så vet de fleste, at film ikke er et sannhetsvitne på noen måte. Filmer har sin egen, interne, logikk. Det skal se flott ut, og følelser skal beveges, når man ser en film. Resultatet, er selvfølgelig at stjernene ikke har på seg en dugelig hjelm, og at ‘action scenen’, varer fryktelig lenge. Tenker du på dette, mens du ser din neste film om middelalderen, så vil du legge merke til at det er merkverdig, at noen har tid til å komme på en god reparte, mens de svinger sverdet for harde livet.

Også bedre kilder til historisk sverdkamp er problematiske. Oppvisninger på middelalder-messer, teknikker fra asiatisk sverdkamp, som Kendo, eller bøker om tema fra det viktorianske England, vil heller ikke nødvendigvis, være ett godt utgangspunkt, for å forstå hva som er originale europeiske kamp-stiler.

Om man ser dette problemet, så finnes det likevel hjelp i mørket. Under Renneseansen ble det produsert en god del instruksjons-manualer, som tar for seg sverdkampen i detalj, og uten noen romantisering av emnet. Den praktiske kunnskapen i disse verkene viser oss, en helt annen kampstil, en den pene aristokratiske. I manualene møter man en kampstil, som er voldelig, dødelig og effektiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *