Levende historie i Stjørdal

Living history in StjørdalDet er ofte nære samarbeid mellom museer og skoler, og mange av våre norske museer tar imot flere skoleklasser hver uke. Slik er det også i Stjørdal, men der har man i en årrekke, gått noen steg lenger. Det hele skjer i ett langhus, like ved Lerfald, som er Europas største helleristningsfelt. Om man selv vil besøke dette fantastiske friluftsmuseet, så ligger det to kilometer utenfor Hegra sentrum, like ved E-14.

Læreplanene for historie tilsier at elevene skal oppnå en del læringsmål, før de forsetter til ungdomsskolen, og flere av disse går ut på, at de skal forstå seg på livet i Norge i forhistorisk tid. Det er likevel et åpent spørsmål, om det gavner barn, å kikke på gjenstander bake et utstillingsvindu, og det er også et åpent spørsmål, om de faktisk lærer noe av dette, når de ikke kan kontekstualisere det som de ser.

Man lærer mest sannsynlig mer, om man kan ta og føle på historien først, for så å lese litt om det man har tatt og følt på, etterpå. Derfor drar skoleklassene ut i naturen, og ser på helleristninger og bergkunst ved Lerfald, som er et av de mange funnstedene for bronsealder artefakter i Midt-Norge.

Vel fremme, møtes de av medarbeidere fra Stjørdal museum, som tar dem med, tilbake i tiden. Her får elevene høre om sammenhengen mellom jordbrukssamfunn, fruktbarhetsreligioner, og helleristningene. Mange av oppgavene som de får utføre, er rent praktiske, og gir elevene ett lite innblikk, i hvordan folk klarte seg, før moderne hjelpemiddel tok over mye av det daglige strevet.

Rundt bålet lager elevene tre-visper, ved hjelp av skår av flint, de lærer hvordan man fletter tauverk, og om hvordan man gjør opp ild med enkle midler. Deretter får elevene male korn på en skubbekvern. Når melet er malt blir det blandet med vann, og det skal bakes brød. Samtidig laves det smør, på riktig gammel maner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *