Flekkefjords lange historie

Flekkefjord historyFlekkefjord er en småby, som ligger helt vest i Vest-Agder. Byen har en lang historie med bosetning og landested. Navnet er mest sannsynlig en avart av det norrøne ordet ‘flikkar’, som betyr lys fra bål. Dette er en god påminnelse om at det bodde folk der, og at de muligens satte varder for å advare skip. Dessuten er Flekkefjord en fremragende naturlig havn, med lave tidevannsforskjeller, om man sammenlikner med det mer urolige havet i vest. Byens våpen, minner oss også om den nære tilknytningen, som byen har hatt, og har, til det frådende havet. På våpenet finner vi en rød los-båt på gyllen bakgrunn.

Den første gangen Flekkefjord nevnes i litterære kilder, er i 1580, og byen får spesiell oppmerksomhet, når kongen av Skottland lander i byen i 1589. Kongen var på vei til Oslo, hvor han skulle gifte seg med prinsesse Anne, datter av Fredrik II. Fra Flekkefjord fortsatte kongen sin reise over land, via Tønsberg, til Oslo.

Da Christian IV grunnla Kristiansand i 1641, ønsket han å tvangsflytte byens innbyggere fra Flekkefjord til Kristiansand. Mange valgte likevel å ignorere kongens ordre, selv om Flekkefjord ble nedlagt to ganger på rad.

Den fremmede makten som formet Flekkefjord foruten Danmark, var Nederlenderne, som bedrev både smugling og handel langs Norskekysten, i den perioden som nederlenderne selv betegner som sin storhetstid. Langs Norskekysten kjøpte disse kjøpmennen gjerne tømmer, fisk og stein. Utover 1700-tallet utviklet det seg en variert næring rundt Flekkefjord, sildeeksporten hadde tatt av, og det samme hadde produksjon av stein om byggematerial. I 1736 kom over 300 nederlandske skip til Flekkefjord for å kjøpe brostein. På grunn av sildefiske, begynte man også storproduksjon av tønner for å holde fisken, og man begynte å koke salt av havvann. Flekkefjord ble også lenge en base for Nederlandske kjøpmenn. Den dag i dag finnes det en bydel som heter Hollenderbyen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *