Flekkefjordmuseum.no er en hjemmeside som omhandler mange aspekter av levende historie, og vi fokuserer på europeisk historie.

Hva er levende historie?

Levende historie er langt mer, enn kun historiske bygg, men også gode forsøk på å gjenskape gammel livsstil, med metoder for håndverk, drift og sysler.

En viktig del av vår levende historie er likevel de mange frilufts-museene som finnes i verden, og de verneverdige byggene på historiske steder. Grekernes historie, hadde for eksempel, ikke vært den samme, om ikke Parthenon fortsatt raget over Athen. På samme vis skjerpes vår forståelse av den norske historien, om vi får bondestuene på Maihaugen Museum for øynene, eller om vi får se de utgravde vikingskipene fra Gokstad, på vikingskip-museet.

Opplevelsen av en epoke skjerpes ytterligere om man får se autentiske forsøk på å gjenskape gamle levesett. Når det gjelder livet i jernalderen kan man nyte godt av å besøke vikingskipene, som den dag i dag, bygges på Roskilde, eller man kan besøke Bronsealderplassen i Kristiansand.

Her, og på slike steder, møter man overgangen mellom den historiske gjenstanden, og den historiske bruken. Gjerne finner man entusiaster som kombinerer arkeologiske funn og historiske fakt, og gjør det hele til både en livsstil, og et levende teater, for skuelystne. Slike eksperimenter, har lært oss en hel del om tidligere menneskers liv, om deres verktøy, og deres husholdning.

Det som det muligens er vanskeligst å få fatt på, er likevel tidligere menneskers mentalitet, og deres holdninger. Eldre litteratur, og notater gir oss ett visst innblikk, men dette er det aspektet som det er vanskeligst å gjenskape, når man er omgitt av moderne mennesker, med deres viten, deres kunnskap, og deres innstillinger.