Bronseplassen i Høvåg

Bronseplassen in HøvågBronseplassen i Høvåg, utenfor Kristiansand var den første av sitt slag i Norge, og var ferdig bygget i 1994. Inspirasjonen til prosjektet ble hentet fra romanen Sjamanens Hest, skrevet av Helge Grønli og Eli Solgaard. Til tross for at det er snakk om fiksjon, kan man på mange måter si at det er science-fiction. Fortellingen baserer seg på faktiske funn fra bronsealderen, selv om det er vanskelig å vite alt med sikkerhet. På plassen kunne man først finne et langhus som er basert på arkeologiske utgravinger fra bronsealderen, samt en offerplass, og en del vekster som var i bruk i denne perioden.

I 1997 utvidet Bronseplassen sin utstilling, og det ble bygget en ny avdeling for vikingtiden. Her brukte man gravfunn fra Oseberg som forbilde. Det finnes nå et stort vikingtelt, en gedigen drageseng, samt mange bruksgjenstander fra perioden.

I 2008 fikk Bronseplassen sin egen Grindhus-smie. Denne er i full funksjon, og det er åpent for skuelystne, som ønsker å se en smed i arbeid.

Midt i Juli samles vikinger fra hele Europa på Bronseplassen. Da holdes det vikingmarked og håndverks-treff. Det hele er også åpent for skuelystne, selv om det settes stor pris på at man kommer i historisk drakt.

Det hele startet som et arkeologisk eksperiment, hvor man forsøkte å gjenskape den byggeskikken som folk hadde i bronsealderen, med de verktøy, som man vet var tilgjengelige for folk i denne perioden.

Langhuset er er hele 8 ganger 25 meter, og er basert på arkeologiske funn, som også er blitt gjort på Gimle i Kristiansand, og på Jylland. Huset er en standard for en periode som strekker seg fra 2 000 til 500 år før Kristi fødsel. Bærebjelkene er lagd a massivt eike-tømmer, mens vegger og tak er lagd av flettede busker og trær. Veggene er deretter blitt dekket med leire, halm og møkk, mens taket ble tekket med never og torv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *